Użytkownik

Jak działa użytkownik w kliencie?

Użytkownik w kliencie unifikuje przesyłane dane w wiadomościach, pozwala ustawić w wiadomości identyfikatory typu:

 • cookie - identyfikator przechowywany w danych przeglądarki.
 • id - identyfikator numeryczny klienta.
 • email - identyfikator zawierający adres e-mail.
 • mobile - identyfikator zawierający numer telefonu.

Typy identyfikatorów są przechowywane w interfejsie UserKeys jako stałe.

Tworzenie użytkownika

Do stworzenia użytkownika potrzebna będzie kreacja nowej instancji klasy User, następnie należy przypisać instancji odpowiednie atrybuty. Wygląda to w następujący sposób:

<?php
 $user = new User([
  UserKeys::ID => 123,
  UserKeys::COOKIE => 14321123416123413215,
  UserKeys::EMAIL => 'jan.kowalski@sarehub.com'
 ]);
 ?>