Wiadomości

Czym jest wiadomość?

Wiadomosć jest obiektem, który przechowuje dane przekazywane do różnych miejsc. Może być przekazywana w różnych formatach, jest wrzucana do wymiany.

Tworzenie wiadomości

Kreacja wiadomości odbywa się poprzez stworzenie nowego obiektu klasy implementującej interfejs wiadomości, przykładową klasą istniejącą już w kliencie jest klasa BasicMessage.

<?php
BasicMessage::newInstance()
  ->setBody('Przykładowa wiadomość.');
 ?>

W taki sposób stworzyliśmy wiadomość z ciałem zawierającym tekst Przykładowa wiadomość.. Teraz należy w odpowiednim momencie pobrać wiadomość z wymiany, aby ją wyświetlić bądź przekazać dalej.