Procesory

Czym jest procesor?

Procesor jest klasą, która implementuje metody wywołujące procesy zaimplementowane przez nas. Przykładowo wysłanie wiadomości będzie rozdzielone na kilka procesów, takich jak: zbudowanie wiadomości, definiowanie miejsca wysyłki, wysyłka wiadomości. Procesy te wywołane zostaną w metodzie process(), która jest zaimplementowana w interfejsie procesora.

Tworzenie procesora

Procesor tworzymy poprzez utworzenie nowej klasy z sufiksem Processor, przykładowo SendMessageProcessor. Klasa ta implementuje interfejs o nazwie Processor.

<?php
 class SendMessageProcessor implements Processor {
   public function process(Exchange $exchange) {
    //...
   }
 }
 ?>

Powyższy kod pokazuje przykładową zawartość klasy procesora.

Uruchamianie procesora

Stworzoną klase procesora wywołujemy poprzez wrzucenie jej do rurociągu za pomocą metody add().

<?php
 Pipeline::start()
 ->add(new SendMessageProcessor())
 ->process();
 ?>

Jak przetworzyć treść wiadomości do formatu JSON?

Aby przetworzyć treść wiadomości najlepiej będzie skorzystać z gotowych procesorów zaimplementowanych w kliencie PHP. W tym wypadku skorzystamy z procesora o nazwie MarshalProcessor, który przetwarza wiadomości na różne formaty. Przypuśćmy, że wrzuciliśmy już gotową wiadomość za pomocą procesora SendMessageProcessor do rurociągu i mamy aktualnie następujący kod.

<?php
 Pipeline::start()
 ->add(new SendMessageProcessor())
 ->process();
 ?>

Teraz, by przekonwertować wiadomość do formatu JSON wystarczy dodać nową instancje procesora MarshalProcessor ustawiając typ konwertowania na dany format i wiadomość, która przechodzi przez rurociąg zostanie przetworzona na żądany typ. W praktyce wygląda to mniejwięcej tak:

<?php
 Pipeline::start()
 ->add(new SendMessageProcessor())
 ->add(MarshalProcessor::withDataFormat(new JsonDataFormat()))
 ->process();
 ?>

Wiadomość wysyłana przez procesor SendMessageProcessor trafia do kolejnego procesora, który formatuje ją na sprecyzowany klasą o nazwie JsonDataFormat format.