Rurociągi

Tworzenie rurociągu

Rurociągi w kliencie PHP służą do implementowania procesorów, które wykonują procesy wymagane do wykonania ustalonych funkcjonalności.

<?php
  Pipeline::start()
    ->add(new Processor1())
    ->add(new Processor2());
 ?>

W pokazany powyżej sposób tworzymy nowy rurociąg, do którego za pomocą metody add() wrzucamy nowe procesory.

Uruchamianie rurociągu

Aby wywołać wykonanie rurociągu należy wywołać metodę process() na instancji klasy Pipeline.

<?php
  Pipeline::start()
  ->add(new Processor1())
  ->process();
 ?>

W taki sposób akcje, które zostały zdefiniowane w procesorze o nazwie Processor1 zostaną wykonane poprzez wywołanie metody process() na obiekcie klasy Pipeline.