Przepisy

Jak wrzucić zdarzenie do wymiany?

Na początku aby wrzucić zdarzenie do wymiany musimy zdecydować, co w zdarzeniu ma się znajdować. Załóżmy, że chcemy wysłać zdarzenie, które poinformuje system o wysłaniu wiadomości, którą system zażądał wysłać.

<?php
 private function buildExchange(SystemMessage $message): Exchange {
       return BasicExchange::newInstance()
        ->setIn(BasicMessage::newInstance()
           ->setBody(BasicEvent::newInstanceOf('message_sent')
            ->withProperties([
               'id' => $message->getId()
            ])
            ->withUser(new User([UserKeys::ID => $message->getAuthor()->getId()]))
            ->withTime(time())));
   }
 ?>

Mamy już zdeklarowaną wymianę razem ze zdarzeniem, teraz musimy pchnąć ją do procesora, aby ten przesłał informację o tym do systemu.

<?php
  class SendEventToSystemProcessor implements Processor {
   public function process(Exchange $exchange) {
     $message = $exchange->getIn()->getBody();
     $this->sendMessage($message);
   }

   private function sendMessage(Message $message) {
    //Wysyłanie wiadomości do brokera.
   }
  }
 ?>

Ostatnim etapem jest utworzenie rurociągu, który przetworzy nasze działanie.

<?php
  class ModulePipelineFactory {
   /**
   * @var Exchange
   */
   private $exchange;

   public function create() {
    $this->exchange = $this->buildExchange($messageToSet);
    return $this->process();
   }

   private function process() {
    return Pipeline::start()
     ->add(new SendEventToSystemProcessor())
     ->process($this->exchange)
   }

   private function buildExchange(SystemMessage $message): Exchange {
       return BasicExchange::newInstance()
        ->setIn(BasicMessage::newInstance()
           ->setBody(BasicEvent::newInstanceOf('message_sent')
            ->withProperties([
               'id' => $message->getId()
            ])
            ->withUser(new User([UserKeys::ID => $message->getAuthor()->getId()]))
            ->withTime(time())));
   }
  }
 ?>

W taki sposób można zaimplementować wysyłanie zdarzeń, do zmiennej $messageToSet należy przypisać odpowiednie dane, które mogą być przekazane na przykład w klasie typu Provider.