Kontekst

Czym jest kontekst?

Kontekst jest zbiorem wartości i ustawień dla systemu. Możemy w nim przekazywać usługi pomiędzy klasami za pomocą klasy typu Provider, bądź ustawić globalne zmienne.

Inicjalizacja kontekstu

Kontekst tworzymy za pomocą instancji klasy implementującej interfejs ClientContext. W kliencie gotowa jest klasa o nazwie BasicClientContext, która implementuje wyżej wymieniony interfejs.

<?php
 BasicClientContext::newInstance()
  ->setProperty('mysqlHost', 'localhost');
 ?>

Tak utworzony kontekst możemy przekazywać pomiędzy klasami, dzięki temu w każdej z klas będziemy mieli dostęp do danych MySQL.

Jak przekazać serwis do klasy?

Aby przekazać serwis, który odpowiada za różne działania żądane w stworzonej klasie, należy w niej czytać kontekst. Przykładowo tworzymy właściwość przechowującą klasy implementujące ClientContext oraz za pomocą DependencyInjection wstrzykujemy kontekst do klasy.

<?php
 class TestClass {
  /**
  * @var ClientContext
  */
  private $context;

  public function __construct(ClientContext $c) {
   $this->context = $c;
  }
 }
 ?>

Tak przekazany kontekst możemy teraz odczytać za pomocą odwołania się do właściwości $context. Przypuśćmy na ten moment, że posiadamy usługę, która posiada możliwość dostępu do wszystkich obiektów w bazie danych oraz zarządzania nimi. Niech będzie to klasa DatabaseManagerService. Klase tą razem z jej zapisanymi właściwościami możemy przekazać do drugiej klasy za pomocą kontekstu, przypisując do niego serwis metodą addService().

<?php
 class AppContextProvider implements ContextProvider {

  public function register(ClientContext $c) {
   $c->addService(DatabaseManagerService::ENTRY, new DatabaseManagerService('localhost', 'root', 'testpasswd', 'db'));
  }
 }
 ?>

W taki sposób dodaliśmy do kontekstu serwis, aby go pobrać możemy użyć metody getProperty().

<?php
 class TestClass {
  /**
  * @var ClientContext
  */
  private $context;

  public function __construct(ClientContext $c) {
   $this->context = $c;
  }

  private function updateProfile($profile) {
   /** @var DatabaseManagerService $manager */
   $manager = $this->context->getProperty(DatabaseManagerService::ENTRY);

   $manager
    ->getProfile($profile->getKey())
    ->setData($profile)
    ->update();
  }
 }
 ?>