Wymiana

Czym jest wymiana?

Jest to miejsce, w którym aktualnie są przechowywane wiadomości przepływające przez rurociąg. To właśnie wiadomości z wymiany są przetwarzane przez procesy z procesorów.

Tworzenie wymiany

Wymiane tworzymy poprzez stworzenie nowej instancji klasy BasicExchange. Następnie ustawiamy różne wartości wejścia i wyjścia(metody setIn() oraz setOut()), w których wrzucamy instancje klasy implementującej interfejs wiadomości, przykładowo BasicMessage.

<?php
BasicExchange::newInstance()
  ->setIn(BasicMessage::newInstance());
 ?>

W taki sposób wrzuciliśmy nową wiadomość do wymiany, która odbywa się w rurociągu. Podczas wymiany wiadomość przejdzie przez różne procesy, które zostaną zaimplementowane, oraz dojdzie do miejsca docelowego.