Zdarzenia

Tworzenie zdarzenia

Do stworzenia zdarzenia w kliencie należy skorzystać z klasy implementującej interfejs Event. Zdarzenie posiada swoje właściwości, przypisanego użytkownika, czas wykonania zdarzenia oraz jego nazwę. Działa to w sposób pokazany poniżej:

<?php
 BasicEvent::newInstance('message_send')
  ->withUser(new User([UserKeys::COOKIE => 134214123412341]))
  ->withTime(time())
  ->withProperties([
   'message_id' => 2
  ])
 ?>

Tak stworzone zdarzenie można posłać do brokera wiadomości, który przekaże informacje o zdarzeniu dalej i zainicjuje wykonanie różnych procesów.